นักชำนาญการผู้นำทางความคิดหลายคนต่างชี้ว่าในไม่ช้า จำนวนผู้เล่นพนันบอล เว็บ gclub จะแซงหน้าคนเล่นหวยอันเนื่องมาจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่าง 

การเล่นพนันบอลมีลักษณะแอบแฝงกับการกีฬา ทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ถูกเพ่งเล็งสามารถอ้างได้ว่าสนใจกีฬามากกว่าเล่นการพนัน ส่วนการพนันเป็นเพียงผลพลอยได้เป็นเพียงส่วนเสริมและที่สำคัญการพนันที่แทรกมากับกีฬายังถือเป็นการเล่นพนันอีกระดับหนึ่งที่ดูเท่ห์ ไม่ได้เล่นเอารวยเหมือนกันพนันชนิดอื่น ๆ

การเล่นพนันบอลทำได้ง่าย โพยบอล gclub จะกระจายไปทั่ว สื่อนำเสนอเนื้อหาสนับสนุนมีการกระตุ้นให้รู้สึกว่าเล่นพนันฟุตบอลเป็นเรื่องธรรมดา จะสังเกตเห็นว่าในหลายจังหวัดช่วงเวลาเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ ตามท้องถนนจะมีบรรยากาศแบบวัยรุ่นตามร้านอาหารหรือร้านเหล้าเล็ก ๆ ตั้งทีวีดูการถ่ายทอดสดฟุตบอล กลุ่มวัยรุ่นจะมานั่งกินดื่มเล่นพนันบอลและก็เชียร์บอล

คาสิโน

นั่นคือเหตุและผลที่ทำให้ค่านิยมในการเล่นพนันแทงฟุตบอลสูงขึ้น นอกจากนี้ความต้องการทางรายได้เพื่อให้ใช้ชีวิตที่มีความสุขสบายมากขึ้นก็จะมีอิทธิพลด้วยเช่นกัน และก็สื่อทางด้านการกีฬาโดยเฉพาะกลุ่มหนังสือวิเคราะห์เกมฟุตบอลและหนังสือพิมพ์กีฬา อย่างเช่น สปอร์ตพูล สปอร์ตแมน เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น ยังรวมถึงอิทธิพลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้านที่พักอาศัย หมายความว่าในชุมชนมีโต๊ะบอล gclub casino หรืออิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน การพนันกลายเป็นประเด็นถกเถียงโดยเฉพาะเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ อย่างเช่นการแข่งฟุตบอลโลก การแข่งฟุตบอลยูโร ถึงแม้มีหน่วยงานที่มีนโยบายและมาตรการต่อต้านอย่างเด่นชัด แต่ผลที่ผ่านมาคือยิ่งต้านจำนวนผู้เล่นพนันบอลยิ่งเพิ่มและเพิ่มปริมาณอย่างก้าวกระโดดด้วยเนื่องจากผู้เล่นพนันบอลส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเล่นพนันบอลเป็นเพียงเรื่องขำ ๆ

สังคมไทยเปิดให้การพนันถูกกฎหมายได้หรือไม่

เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการพนัน ฝ่ายสนับสนุน ให้มุมมองจากโลกที่เป็นจริงว่าการพนันในสังคมไทยมีอยู่ทั่วไป และในทางปฏิบัติก็ไม่มีทางที่จะควบคุมได้ ถ้าทำการพนันให้เป็นธุรกิจถูกกฎหมายจะทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากการพนันได้ และช่วยลดทอนบทบาทของกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการพนันนั้นด้วย 

ส่วนกลุ่มที่คัดค้านก็โต้แย้งจากมุมมองในเชิงหลักการ อ้างถึงหลักศีลธรรม มีความเห็นว่าการทำให้การพนันเป็นธุรกิจถูกกฎหมายคือการสร้างความชอบธรรมและส่งเสริมการเล่นพนัน ทำให้คนเล่นพนันได้ง่ายขึ้น และผลกระทบทางลบของการพนันจะบานปลาย เช่น การเป็นหนี้ ละเลยงานขาดความรับผิดชอบ เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก และการก่ออาชญากรรม แล้วที่สำคัญที่สุดคือสังคมไทยยังขาดประสบการณ์ ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในการกำกับดูแลและคิดว่าระบบการทำงานของตำรวจและนักการเมืองไทยยังไม่พร้อม ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าการทำการพนันให้ถูกกฎหมาย เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยไม่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม แต่จะให้ผลประโยชน์ส่วนตัวกับนักธุรกิจและนักการเมืองบางกลุ่มบางคนเท่านั้น

ด้วยสภาวะที่มีการขัดแย้งกันอยู่ ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุและผล ทำให้นโยบายเรื่องอุตสาหกรรมการพนันไม่อาจหาข้อสรุปได้ จุดเริ่มต้นสำคัญของการแสวงหาคำตอบ คือการทำให้สาธารณชนต้องมีการอภิปรายประเด็นการพนันอย่างกว้างขวาง จะต้องทำให้ผู้คนในชุมชน พูดคุยเรื่องการพนัน สร้างข้อถกเถียงตั้งแต่ระดับล่างระดับชุมชนเพื่อทำให้สังคมรู้เท่าทัน จนมีภูมิป้องกันและสามารถจัดการกับตัวเองได้ก่อน จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด